Dynamic Control
Aan de slag met datagedreven sturing

Aanpak is modulair en bedrijfsspecifiek

De aanpak is bedrijfsspecifiek en begint met de belanghebbenden en besturingsvraagstukken.


Om slagvaardig te kunnen acteren, moet het goed worden doordacht. Medewerkers moeten beschikken over de juiste informatie. Kernvragen zijn:

  • Aan welke knoppen kan worden gedraaid en wat is de impact?
  • Welke autonomie krijgen medewerkers en welke informatie en middelen hebben zij nodig om te acteren?
  • Hoe waarborgen we dat er wordt geleerd van voortschrijdend inzicht en we ons flexibel blijven ontwikkelen?

De modulaire aanpak zorgt voor snelle tastbare resultaten. Het bedrijfsactiviteitenmodel zorgt ervoor dat uw eigen bedrijfsactiviteiten het uitgangspunt zijn. Het maakt niet alleen de scope, prioritering en afhankelijkheden inzichtelijk. Het zorgt ook voor tastbare resultaten op de werkvloer. Voor de kernactiviteiten wordt nagegaan: Wat zijn operationele business drivers? Wat zijn oorzaak gevolg relaties? Welke spelregels werken en met welke indicatoren kan ik resultaten meten en bijsturen?

"Nog nooit is de rol van de controller zo helder beschreven als in Dynamische sturing in turbulente tijden van Fred Conijn..Vanuit verschillende perspectieven is dit boek meer dan de moeite waard.... Met de handvatten uit Dynamische sturing in turbulente tijden kunt u uw organisatie flexibel en wendbaar door turbulente tijden loodsen en heeft u uw informatievoorziening op orde.." (Recensie: Christel Deckers bestuurslid NBA, adviseur en commissaris binnen de zorg en het onderwijs)

 

 

Via managementboek.nl

"In het boek, Dynamische sturing in turbulente tijden, slaagt Fred Conijn erin het denken over besturing fundamenteel te verrijken door harde en zachte besturing aan elkaar te koppelen en de rol van besturing in innovatie verder uit te werken… Fred leert ons denken in data, drijfveren en gedrag. Hij voorziet ons van de instrumenten om onze analyses en voorspellingen systematisch te benaderen. Sterker nog: hij maakt duidelijk hoe je gedrag kunt regisseren met behulp van de verschillende dimensies van de organisatiecultuur." ( Jacques Pijl, auteur van de internationale bestseller Strategie = Executie en Directeur Turner.)

De aanpak en bouwstenen voor dynamische sturing zijn uitgebreid beschreven in het boek. De praktijkvoorbeelden stellen u in staat de vertaalslag te maken naar uw eigen organisatie en situatie. Voor elke bouwsteen zijn toetsvragen geformuleerd. Door het beantwoorden wordt duidelijk wat voor uw organisatie belangrijk is en hoe u de veranderingen kan realiseren.

Studenten gaven in evaluaties de volgende reacties op de vraag: “Wat is het belangrijkste dat u heeft geleerd?”:

  • Gebruik maken van een heldere kapstok om de vertaalslag naar de praktijk te maken.
  • Denken in activiteiten en op een hoger abstractieniveau naar de organisatie kijken.
  • Vervolgens focussen op wat echt belangrijk is en waarde levert aan de strategie.
  • Vertaling van strategie naar meetbare doelstellingen voor de verschillende activiteiten (functies) binnen een onderneming.
  • Inzichtelijk maken van de samenhang tussen de diverse elementen van (bij)sturing.
  • Heel nuttig is het benadrukken van de link naar gewenst gedrag en het verankeren van oorzaak-gevolg relaties in kpi-sturing.


Voor vragen: mail: dynamic.control@ziggo.nl of bel: 06 250 41102