Dynamic Control
Aan de slag met een datagedreven besturing

Aanpak

Reorganisaties, transformaties, standaardisaties,... hoe het wordt genoemd, maakt niet uit. Deze veranderingen raken de besturing en het informatiesysteem. Om slagvaardig te kunnen acteren, moet het goed worden doordacht. Medewerkers moeten beschikken over de juiste informatie. Kernvragen bij het invoeren van dynamische besturing zijn:

  • Aan welke knoppen kan worden gedraaid en wat is de impact?
  • Welke autonomie wordt gegeven aan de medewerkers en welke informatie en middelen hebben zij nodig om te acteren?
  • Hoe waarborgen we dat er wordt geleerd van de ervaringen zodat voortschrijdend inzicht wordt ingebed in besluitvorming en we wendbaar blijven?

Met een modulaire ondersteuning op maat kunt u snel aan de slag. Met het bedrijfsactiviteitenmodel wordt de scope, prioritering en afhankelijkheden inzichtelijk. Voor de kernactiviteiten wordt nagegaan: Wat zijn de business drivers? Wat zijn de oorzaak gevolg relaties? Wat is de impact van de operatie op klanten en het financiële resultaat? Wat zijn de spelregels en indicatoren waarmee we kaders creëren voor lokale autonomie en slagkracht? En hoe kunnen we waarborgen dat we continue blijven leren van onze ervaringen en we wendbaar blijven? Door dit modulair per kernactiviteit op te pakken, worden resultaten snel zichtbaar. De DC quick scan geeft hierbij focus en concretiseert de ambities.

Met de DC training doen uw medewerkers zelf ervaring op met de aanpak en het DC gereedschap, die uitgebreid beschreven zijn in het boek ´aan de slag met dynamic control´. De nadruk ligt op het toepassen van kennis, het gebruiken van het DC gereedschap en het uitwisselen van ervaringen met collega´s.


Voor vragen: mail: dynamic.control@ziggo.nl of bel: 06 250 41102