Dynamic Control
Aan de slag met een datagedreven besturing

Nut & Noodzaak


Met dynamische sturing wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:  

  • Hoe stel ik mijn mensen in staat snel en daadkrachtig op te treden zelfs als omstandigheden ingrijpend veranderen?
  • Welke gegevens en middelen stellen medewerkers in staat het gewenste gedrag te vertonen en hoe wordt dat meetbaar?
  • Hoe ontwikkel ik stap voor stap een dynamisch besturingssysteem, dat flexibel omgaat met veranderingen en waarbij wij blijven leren?

Helaas denken de meeste controllers nog in de vorm van informatie. Wat is de behoefte van de manager en hoe kan ik die bevredigen met de gegevens die wij hebben? Elke keer als de behoefte verandert, wordt deze vraag opnieuw beantwoord en het rapportagesysteem of de Excelsheet aangepast. In de turbulentie van vandaag de dag duurt dit veel te lang. Zodra het systeem is aangepast, is de kans die zich voordeed al voorbij, of erger nog, is het kwaad al geschied.

Een dynamisch besturingssysteem verschaft de informatie die mensen in staat stelt snel en slagvaardig te acteren, zelfs als de omstandigheden ingrijpend zijn veranderd. Daarbij volstaat het niet om uit te gaan van de informatiebehoeften van de managers. Er moet een helder beeld zijn van de hele keten van gegevens tot en met gedrag.


Voor vragen: mail: dynamic.control@ziggo.nl of bel: 06 250 41102