Dynamic Control
Aan de slag met een datagedreven besturing

Nut & Noodzaak

Na de kredietcrisis duurde het gemiddeld 18 maanden voordat organisaties actie ondernamen. Dat is verleden tijd. Tegenwoordig begrijpt iedereen dat veranderingen ingrijpender worden en steeds sneller gaan. Dit resulteert in nieuwe uitdagingen zoals: Hoe stel ik mijn mensen in staat snel en daadkrachtig in te spelen op ingrijpende veranderingen? Wat betekent dat voor mijn managementstijl? Hoe benut ik de beschikbare middelen het beste? Hoe beleg ik de verantwoordelijkheden? En wat betekent dit allemaal voor mijn besturingssysteem?


Het moet anders. Periodiek gegevens verzamelen en verrijken duurt te lang. Essentiële details moeten continue beschikbaar en toegankelijk zijn. Extrapoleren van trends volstaat niet meer. Met predictive analytics moet worden ingespeeld op kansen en bedreigingen. Gegevens en gedrag vormen de kern. Alle belangrijke bedrijfskenmerken worden op gegevensniveau vastgelegd en zo gestructureerd dat de benodigde informatie altijd op het juiste moment beschikbaar is en medewerkers direct kunnen acteren als dat nodig is. Zelfs als de omstandigheden ingrijpend veranderen.


Voor vragen: mail: dynamic.control@ziggo.nl of bel: 06 250 41102