Dynamic Control
Aan de slag met datagedreven sturing

Nut & Noodzaak van dynamische sturing in turbulente tijden

"...Turbulentie is van alle tijden en het is zaak dat u hier goed op voorbereid bent, zodat u tijdig kan bijsturen. De rol van controller als regisseur in dit proces is onontbeerlijk. Dynamische sturing in turbulente tijden geeft vorm aan die rol. Aanrader dus...(Christel Deckers bestuurslid NBA, adviseur en commissaris binnen de zorg en het onderwijs)

Helaas denken de meeste controllers nog in de vorm van informatiebehoeften. Wat is de behoefte van de manager en hoe kan ik die bevredigen met de gegevens die wij hebben? Elke keer als de behoefte verandert, wordt deze vraag opnieuw beantwoord en het rapportagesysteem of de Excelsheet aangepast. In de turbulentie van vandaag de dag duurt dit veel te lang. Zodra het systeem is aangepast, is de kans die zich voordeed al voorbij, of erger nog, is het kwaad al geschied.

Voor Financieel Management (FM.nl) heeft Fred Conijn in 7 blogs beschreven hoe je dit kan voorkomen met dynamische sturing.


Een dynamisch besturingssysteem verschaft de informatie die mensen in staat stelt snel en slagvaardig te acteren, zelfs als de omstandigheden ingrijpend zijn veranderd. Daarbij volstaat het niet om uit te gaan van de informatiebehoeften van de managers. Het vereist denken in data, drijfveren en gedrag.

Dynamische sturing geeft antwoord op de vragen als:  

  • Hoe stel ik de mensen op de werkvloer in staat snel en daadkrachtig op te treden?
  • Welke gegevens, middelen en mandaat hebben zij daarvoor nodig?
  • Hoe ontwikkel ik stap voor stap een dynamisch besturingssysteem, dat flexibel omgaat met veranderingen en waarbij wij blijven leren?


Meer weten? .... In een Vodcast van een half uur behandelt Fred Conijn de essentie van dynamische sturing in de praktijk tijdens de 'Coffee Conversation'.


Voor vragen: mail: dynamic.control@ziggo.nl of bel: 06 250 41102